Forum Energii PSPA

O projekcie

„Mapa elektromobilności w Polsce” obejmuje cyklicznie agregowane i prezentowane w przystępnej formie rzetelne informacje liczbowe i statystyczne o pojazdach z napędem elektrycznym i ogólnodostępnej infrastrukturze ładowania. Mapa ma na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej rynku e-mobility, co ma szansę przyspieszyć dekarbonizację sektora transportu w Polsce.

„Mapa elektromobilności w Polsce” powstała w ramach polsko-niemieckiego projektu Int-E-Grid, który jest realizowany przez Forum Energii wraz z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Agorą Verkehrswende. Projekt jest wspierany przez European Climate Initiative (EUKI). Nadrzędnym celem EUKI jest sprzyjanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej w zakresie klimatu i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez BMUB (Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemieckiej Republiki Federalnej). Wdrażanie instrumentu EUKI odbywa się przy wsparciu GIZ (Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej). Opinie zamieszczone na tej stronie należą wyłącznie do autorów.

Mapa Polski